Saturday, October 1, 2011

മാന്ത്രിക പ്രൊഫൈൽ ഏലസ്സുകൾ


നൂറ്റാണ്ടുകൾ പഴക്കം എക്സൽ ഷീറ്റ് താളിയോലകളിൽ നിന്നും കണ്ടെത്തിയ മാന്ത്രിക  പ്രോഗ്രാമിം കോഡുകൾ ഉപയോഗിച്ചു നിർമിച്ച മാന്ത്രിക ഏലസ്സ് പ്രൊഫൈലുകൾ..!! മാന്ത്രിക പോസ്റ്റുകൾഗാഡ്ജറ്റ് ഉറുക്കുകൾ, ജാവ കൂടോത്രങ്ങൾ , ഹോമകുണ്ഡം ആപ്ലിക്കേഷൻ സോഫ്റ്റ്വെയറുകൾ., നീണ്ട ഓൺലൈൻ  പൂജയിലൂടെ തയ്യാർ ചെയ്ത  മാന്ത്രിക ഏലസ്സ് എംബഡഡ് പ്രൊഫൈൽ ചിത്രങ്ങൾ, ധനാകര്‍ഷണ യന്ത്ര ഗാഡ്ജറ്റുകൾ, കുബേര യന്ത്ര സ്പാം, വാജീകരണ യന്ത്ര ആപ്ലിക്കേഷൻ, ചരടുകൾ എന്നിവ  ചുരുങ്ങിയ ചിലവിൽ  ലഭിക്കാൻ സന്ദർശിക്കുക...
ഡോ: കുമ്പിടി സ്വാമി മുസ്ലിയാർ, ഓൺലൈൻ കൺസൽടന്റ്,

                                                 ഞങ്ങളുടെ  സേവനങ്ങൾ
മാന്ത്രിക ഏലസ് പ്രൊഫൈൽ

പ്രത്യേകം തയ്യാർ  ചെയ്ത ഫേസ്ബുക് , ഗൂഗിൾ പ്ലസ് പ്രൊഫൈലുകളാണിതു... മാന്ത്രിക താന്ത്രിക  പ്രോഗ്രാമിം  മന്ത്രങ്ങൾ ആവാഹിച്ച ഈ പ്രൊഫൈൽ നിങ്ങളുടെ അക്കൌണ്ടായി ഉപയോഗിക്കുക വഴി ഇന്റർനെറ്റ് സംബന്ധമായ  എല്ലാ കാര്യങ്ങൾക്കും ഫലപ്രാപ്ദി ഉണ്ടാകും.   ഓൺലൈൻ വഴി ചെയ്യുന്ന ജോലികൾക്ക് പെട്ടന്നു ഫലപ്രാപ്തി ഉണ്ടാവൽ, ഡൌൺലോഡിം വേഗത ക്രമാധീതമായി വർദ്ദിക്കുക, പ്രശസ്തരായ വെക്തികളുടെ ഫ്രണ്ട്സ് റിക്വസ്റ്റുകൾ ലഭിക്കുക,, ഫേസ്ബുക് വഴി ഉണ്ടാകുന്ന ദ്യഷ്ടി  ദോശം, പോസ്റ്റുകളിൽ  കമന്റിന്റെ കുറവ് , ഫേസ്ബുക്ക് വഴി ഉള്ള കണ്ണേറു , ലൈക്കുകളുടെ അഭാവം എന്നിവ മാറിക്കിട്ടാൻ ഈ മാന്ത്രിക പ്രൊഫൈൽ  ഉപകരിക്കും...

ലേഡീ ആകർഷണ യന്ത്രപ്രൊഫൈൽ ഫോട്ടോ

പുരുഷ ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഒരു മാന്ത്രിക പ്രൊഫൈൽ ഫോട്ടോയാണിത്..  നിങ്ങളുടെ അക്കൌണ്ടിൽ  മഹിളാ രത്നങ്ങൾ ഇല്ലാ എന്നുണ്ടോ, അതോ നിങ്ങൾ കൊടുത്ത റിക്വസ്റ്റുകൾ മഹിളകൾ സീകരിക്കുന്നില്ല എന്നുണ്ടോ എങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഒരു ഫോട്ടോ അയച്ചു തരിക...  ആ ഫോട്ടോയിൽ  നാരീ ആകർഷണ പ്രോഗ്രാമിം കോഡു വഴി ഹോമ മന്ത്രം നടത്തി  ഏലസ്സിന്റെ വാട്ടർമാർക്ക്  അടയാളപ്പെടുത്തി തരുന്നുതാണു...  ഈ ഫോട്ടോ നിങ്ങൾ പ്രൊഫൈൽ  ആയി ഉപയോഗിച്ചാൽ ഉടനടി ഫലപ്രാപ്തി ഉണ്ടാകും..

അനുഭവസ്തർ പറയുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കുക “ ഞാൻ  സന്തോഷ് പണ്ഡിറ്റ്.. എന്റെ ഫേസ് ബുക പ്രൊഫൈലിൽ  ലേഡീസുകൾ ഇല്ലാത്ത കാരണം ഞാനാകെ വിഷമത്തിലായിരുന്നു... അപ്പോഴാണു  ലേഡീ ആകർഷണ ഫോട്ടോയെപറ്റി അറിയാൻ കഴിഞ്ഞത്... ഉടനെ ബുക്ക് ചെയ്തു... ഇപ്പോ എന്റെ അകൌണ്ടിൽ ദിവസവും നൂറുകണക്കിനു  സുന്ദരികളായ സ്ത്രീകളുടെ  റിക്വസ്റ്റ് വരും... ഞാനാകെ അൽഭുതപ്പെട്ടു പോയി...    ഐശ്വര്യ റായി, കരീനാ കപൂർ , മീരാജാസ്മിൻ എന്നിവരൊക്കെ ഇപ്പോ എന്റെ ഫ്രണ്ട്സ് ആണു.....”


ശത്രു സംഹാര  ഉറുക്ക് പ്രൊഫൈലുകൾ

ഫേസ്ബുക്ക് വഴി നിങ്ങളെ ആരെങ്കിലും ശല്യ പെടുത്തുകയോ കമന്റുകൾ വഴി പാര പണിയുകയോ മറ്റോ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ..?  അതെല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ശത്രുവിന്റെ അക്കൌണ്ടിലെ കമന്റുകളുടെയും ലൈക്കുകളുടെയും എണ്ണം നിങ്ങളെ അലോസരപ്പെടുത്തുന്നുണ്ടോ..?? എങ്കിൽ  ശത്രു സംഹാര ഉറുക്ക് പ്രൊഫൈലുകൾ പരീക്ഷിക്കാവുന്നതാണു
അറബിക് മാന്ത്രിക പ്രോഗ്രാം കോഡുകളുടെ സഹായത്തോടെ  തയ്യാറാക്കിയ  കമ്പ്യൂട്ടറിൽ  ഉണ്ടാക്കിയെടുന്ന  ഉറുക്കിന്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ  പ്രൊഫൈലിൽ നിന്നും നിങ്ങളുടെ ശത്രുവിനു  റിക്വസ്റ്റ് അയക്കുക... നിങ്ങളുടെ റിക്വസ്റ്റ്  ശത്രു പ്രൊഫൈലിൽ എത്തിയാൽ ഉടനെ തന്നെ  ഫലപ്രാപ്തി കണ്ടു തുടങ്ങും...  ഗ്രൂപ്പിലെ മഹിളകളെല്ലാം  ലീവ് ചെയ്തു പോകുക,  കമന്റുകൾ എന്റെർ ആവാതിരിക്കുക..., ലൈക്കുകൽ  ലീക്ക് ആയി പോവുക തുടങ്ങിയ കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് ആ പ്രൊഫൈൽ നശിച്ചു പണ്ടാരമടങ്ങി പോകും..


ഹോമകുണ്ഡം സോഫ്റ്റ്വെയർ
നിങ്ങളുടെ  ഡെസ്ക് ടോപ്പിൽ വച്ചു തന്നെ പോസുകളെ  ഹോമം നടത്തി ഉഴിഞ്ഞെടുത്ത ശേഷം ഉപയോഗിക്കുന്നതിനു വേണ്ടിയുള്ള സ്പെഷ്യൽ  ആപ്ലിക്കേഷൻ പാക്കേജുകൾ ഇപ്പോൾ ലഭ്യമാണു
ഫേസ്ബുക്ക് ഗ്രൂപ്പുകളിൽ സജീവമാകുന്നവർക്ക് വേണ്ടിയുള്ളതാണിത്..  എത്ര പ്രധാനപ്പെട്ട പോസ്റ്റുകളണെങ്കിലും ചില സമയങ്ങളിൽ വേണ്ടത്ര  കമന്റുകൾ കിട്ടാതെ പോകാറുണ്ട്.. അത്തരം പ്രവണതകൾ മൂലം കഷ്ടപ്പെടുന്നവർക്ക് വേണ്ടിയുള്ള  ഡെസ്ക് ടോപ്പ് ഹോമം നടത്താനുള്ള സോഫ്റ്റവെയറാണിത്..   പോസ്റ്റു ചെയ്യാനുദ്ദേശിക്കുന്ന പോസ്റ്റുകൾ (ടെക്സ്റ്റ് , ഇമേജ്, വീഡിയോ)  ഹോമം കുണ്ഡം സോഫ്റ്റവെയറിൽ ഇമ്പോർട്ട്  ചെയ്ത് വലത്തെ ടാബിൽ കാണുന്ന “ കുമ്പിടി സ്വാമി” എന്ന ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.. ഹോമം പ്രോസസ് കഴിഞ്ഞ ശേഷം  പോസ്റ്റ് കോപ്പി ചെയ്ത്  എവിടെ വേണമെങ്കിലും പോസ്റ്റാവുന്നതാണു... നിങ്ങളുടേ പോസ്റ്റുകൾ എത്ര കൂതറയാണെങ്കിലും ശരി... കമന്റുകളും ലൈക്കുകളും  കുമിഞ്ഞു കൂടും...!! ഗ്രൂപ്പുകൾക്ക് അത്യുത്തമം...


കാമുകീ സംഹാര പൂജ (സ്ത്രീകൾക്ക് മാത്രം)

ഇരുപത്തിനാലു മണിക്കൂറും ഫേസ്ബുക്കിലും ബ്ലോഗിലും  ചിലവഴിച്ച്  കാമുകിമാരോട് ചാറ്റി  അവരെ പഞ്ചാര കമന്റുകൾ കൊണ്ട് വീർപ്പുമുട്ടിക്കുന്ന  ഭർത്താക്കാന്മാരെ ഒതുക്കാൻ  വീട്ടമ്മമ്മാർക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഒരു ശത്രു സംഹാര പൂജയാണിതു.   ഫേസ്ബുക്ക് സംഹാര പൂജയിലൂടെ നിങ്ങളുടെ ഭർത്താവിനെ ഫേസ്ബുക്കിന്റെ  കരാളഹസ്തങ്ങളിൽ നിന്നും മോചിപ്പിക്കാം..  പ്രത്യേകം ഓൺലൈൻ പൂജകൾ വഴി തയ്യാറാക്കിയ  ഒരു മെസ്സേജ് നിങ്ങളുടെ  ഭർത്താവിന്റെ പ്രൊഫൈൽ വാളിൽ പോസ്റ്റുകയോ മെസ്സേജ് ആയി അയക്കുകയോ ചെയ്യുന്നതു വഴി  മേല്പറഞ്ഞ പ്രൊഫൈൽ ഉടമകൾക്ക് ഫേസ്ബുക്കിനോട് അലർജി,താല്പര്യ കുറവു എന്നിവമൂലം  എന്നെന്നേക്കുമായും ഫേസ്ബുക്ക് മാനിയ എന്ന ഈ അവസ്ഥയിൽ നിന്നും മോചനം നേടാവുന്നതാണു.. ചുരുക്കത്തിൽ കെട്ടിയോന്റെ ഫേസ്ബുക്ക് അക്കൌണ്ട് കോഞ്ഞാട്ടായി പോകാൻ വരെ ഇതിനു ശക്തിയുണ്ട്.


കമന്ററാകർഷണ എച്.ടി.എം.എൽ ഗാഡ്ജറ്റുകൾ

ബ്ലോഗുകൾക്ക് വേണ്ടി പ്രത്യേകം രൂപകല്പന ചെയ്ത   എച്. ടി എം എൽ  ജാവാ  മാന്ത്രിക കോഡുകകളാണിതു...  ഈ കോഡുകൾ ഒരു  എം.ച്.ടി.എം.എൽ ഗാഡ്ജറ്റായി  ബ്ലോഗിന്റെ  ഇടത്തേ മൂലയിൽ  ഒരു  കോഴിമുട്ടയുടെ  ഫോട്ടോക്ക് താഴെ ആവാഹിച്ച് ആഡ് ചെയ്യുക...
ആ‍ളു  കയറാതെ ഉണങ്ങിക്കിടക്കുന്ന ബ്ലോഗുകളിൽ ഉടനെ തന്നെ ഫലപ്രാപ്തി വരും, ഓരോ പോസ്റ്റിനും വേണ്ട ആവറേജ്  കമന്റുകളുടെ എണ്ണം കൂടി പ്രോഗ്രാം മന്ത്രത്തിൽ ചേർത്തു കൊടുക്കാവുന്നതാണു..  കൂടാതെ ഫോളോവേഴ്സിന്റെ എണ്ണം ക്രമാധീതമായി വർധിക്കുന്നതായും  അനുഭവസ്ഥർ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളതാണു..


നാരീ ബ്ലോഗിണീ ആകർഷണ യന്ത്ര ഗാഡ്ജറ്റുകൾ (പുരുഷന്മാർക്ക് മാത്രം)

ലേഡി ബ്ലോഗിണിമാരെ ആകർഷിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം ഉള്ള  ഗാഡ്ജറ്റാണിത്..  കാലിഫോർണിയയിലെ ആദ്യകാല പ്രോഗ്രാമറും പൂവാലനും  ആയിരുന്നു  അലക്സ്റ്റാണ്ടാർ ബില്ലി ജാവ എന്ന യാളുടെ പക്കൽ ഉള്ള താളിയോലകളിൽ നിന്നും കണ്ടെടുത്ത പ്രത്യേക  പ്രോഗ്രാമുകളാണു ഇതിൽ അടങ്ങിയിട്ടുള്ളത്....ബ്ലോഗീണീ  ഗാഡ്ഡ്ജറ്റുകൾ  ബ്ലോഗിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് വഴി   ലേഡി ബ്ലോഗിണിമാർ  നിങ്ങളുടെ പോസ്റ്റുകൾ വായിച്ച്  പുളകിതരാവുകകയും കമന്റുകൾ കൊണ്ട് പ്രണയലേഖനം തീർക്കുകയും  ബ്ലോഗിന്റെ ഫോളോവേഴ്സ് ആകുകയും ചെയ്യുന്നതാണു... നിങ്ങളുടെ പോസ്റ്റുകൾ അവരുടെ ഫേസ്ബുക്ക് വാളുകളിൽ ഷെയർ ചെയ്യാൻ വരെ അവർ താല്പര്യം കാണിക്കുന്നതായി കാണാം


ധനാകർഷണ യന്ത്രം.


നിങ്ങളുടെ ബ്ലോഗുകളെ തേടി ഗഡാഗഡിയന്മാരായ  പരസ്യങ്ങൾ വരാനുള്ള  യന്ത്രമാണിതു..  ഈ യന്ത്രം നിങ്ങളുടേ ബ്ലോഗിന്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു പേജിലേക്ക്  ഓൺലൈൻ പൂജാകർമ്മങ്ങൾ ആവാഹിക്കുന്നതാണു.,  അനന്തരം പേജിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന നിങ്ങളുടെ ഈമെയിൽ അഡ്രസിലേക്ക്  പരസ്യം അനുവാദം ചോദിച്ച് വിദേശ കമ്പനികൾ അടക്കം മെയിൽ അയക്കുന്നതായി കാണാം...!!. കൂടാതെ   പബ്ലിഷ് ചെയ്ത പരസ്യങ്ങളിൽ  ഹിറ്റുകളുടെ എണ്ണം ക്രമാധീതമായി വർദ്ധിക്കുന്നതായും  അനുഭവസ്ഥർ  സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നു...


                                                          മറ്റു സേവനങ്ങൾ
:

പ്രശ്നങ്ങൾ..
കണ്ണേറ്
ശത്രുസംഹാരം
കൈവിഷം
കരിനാക്ക്
വിവാഹതടസ്സം
ദാമ്പത്യപ്രശ്നങ്ങൾ
പരീക്ഷാ പേടി
പാരകൾ

പരിഹാരങ്ങൾ
ഹൈക്കുലിസ്സിഹാം അറബിക് മാന്ത്രികം

മദനകാമേശ്വരി ഓൺലൈൻ  ഏലസുകൾ
സുരദേവതാ മാന്ത്രിക ഓൺലൈൻ ഏലസുകൾ
ധനാഘർഷണ ഓൺലൈൻ യന്ത്രം
ചരടുകൾ
ഓൺലൈൻ സിഹ്റ് (മാരണം)


ദാമ്പത്യ പ്രശ്നങ്ങൾ/പ്രണയ നൈരാശ്യം/അപകീർത്തിപെടുത്തൽ

ഫേസ്ബുക്ക് മൂലം കുടുംബം  കുളം തോണ്ടുക ,  നിങ്ങളെ അപകീർത്തി പെടുത്തുന്ന രീ‍തിയിൽ പോസ്റ്റുകൾ പ്രചരിക്കുക, ധന നഷ്ടം ഉണ്ടാവുക, പ്രണയിനി കാലു വാരുക, തുടങ്ങി എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങൾക്കും വേണ്ടി പ്രത്യേകം പ്രോഗ്രാം ചെയ്ത  മാന്ത്രിക  താന്ത്രിക വിദ്യകളും , ഹോമ പൂജകളും,  നിങ്ങളുടെ ഭാര്യ  അല്ലെങ്കിൽ ഭർത്താവിന്റെ  ഇന്റർനെറ്റ് വഴിയുള്ള അവിഹിത ബന്ധങ്ങൾ  കുളം തോണ്ടാൻ  മണിക്കൂറുകൾ മാത്രം മതി..

ശാരീരിക പ്രശ്നങ്ങൾ...

മുഴുവൻ സമയം ഇന്റർനെറ്റിൽ ചാറ്റിം ചെയ്യുന്നതു മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന  “ടൈപ്പോമാനിയ കീബോർഡീയ്യ” ( എപ്പോഴും കൈകൾ ടൈപ്പു ചെയ്യാൻ വിതുമ്പികൊണ്ടിരിക്കുന്ന അവസ്ഥ) എന്ന രോഗത്തിന്റെ ക്ഷമനത്തിനായി അരയിൽ കെട്ടാവുന്ന നാടൻ ഉറുക്കുകൾ..     ഇത്തരം രോഗം ഉള്ളവർ ഉറക്കത്തിലും ടൈപ്പ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നതായി കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്.. , 
കൂടാതെ കണ്ണീന്റെ ഫ്യൂസ്  പോകൽ , ബാക്ക് പെയിൻ, തലവേദന തുടങ്ങിയ  കമ്പ്യൂട്ടറൈസ്ഡ് സൈഡ് എഫ്ക്റ്റുകൾക്ക് വേണ്ടി    റെഗുലർ   മാന്ത്രിക ഏലസ് , മന്ത്രിച്ചൂതിയ ചരടുകൾ, അറബിക് താന്ത്രിക വിദ്യകൊണ്ട്  തയ്യാർ ചെയ്ത ഉറുക്കുകൾ, വെഞ്ചരിച്ചു കെട്ടൽ.. തുടങ്ങിയ എല്ലാവിധ സേവനങ്ങളും ലഭ്യമാണു.(തപാൽ വഴി)

മുകളിൽ പറഞ്ഞ എല്ലാ സേവനങ്ങളും ഉത്തരവാദിത്തോടെ ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നു.. ഇരുപത്തിനാലു മണിക്കൂറും ഓൺലൈൻ സേവനം.. ( ഡൌൺലോഡിം, തപാൽ ചാർജുകൾ ബാധം)

                                                  

                                                   ഇന്റർവിലാസം
                                                   ഫേസ്ബുക് പി.ഒ
                                                   ബൂലോകം


(ദീർഘ നാളത്തെ മന്ത്രവാദ പ്രോഗ്രാമിം വഴി നിർമിക്കുന്ന ഏലസ്സുകളാണു എന്നതിനാൽ ആവശ്യക്കാർ മുൻ കൂട്ടി ബുക്ക് ചെയ്യേണ്ടതാണു..)

പ്രതിഫലം, ക്രഡിറ്റ് കാർഡ് ആയി മാത്രമേ സീകരിക്കൂ.. ഓരോ സേവനങ്ങക്കും  വിശദമായ പരിശോദനകൾക്ക് ശേഷം മാത്രമേ  ഫീസ് നിശ്ചയിക്കുകയുള്ളൂ...


10 comments:

 1. എന്റമ്മച്ചീ..ആറ്റുകാല്‍ രാധാകൃഷ്ണനൊകെ ഇനി എന്നാ ചെയ്യും..എന്തായാലും ഒരു ശത്രുസംഹാര ഏലസ്സ് എനിക്കൊന്നയച്ചു താ.രണ്ടുമൂന്നെണ്ണത്തിനെ എനിക്ക് നേരിടാനുണ്ട്...എന്റെ അഡ്രെസ്സ് :http://sreekuttan-anjoorumkanjiyum.blogspot.com

  ReplyDelete
 2. സൂപ്പര്‍.വളരെക്കാലത്തെ ഗവേഷണങ്ങള്‍ക്കും
  പഠനത്തിനും ശേഷം ഉരുതിര്ഞ്ഞ പോസ്റ്റ്‌ എന്ന്
  ഒറ്റ വായനയില്‍ മനസ്സിലാക്കാം..ഒന്ന് ഉടനെ തന്നെ
  ബുക്ക്‌ ചെയ്യുന്നു..സന്തോഷ്‌ മാധവന്റെ ക്രെഡിറ്റ്‌ കാര്‍ഡില്‍ എന്‍റെ കാശ് എല്ലാം നിക്ഷേപിചിരിക്കുന്നതിനാല്‍ അദ്ദേഹം
  ഇറങ്ങിയാല്‍ ഉടനെ തന്നു കൊള്ളാം..!!!..അഭിനന്ദനങ്ങള്‍ മാഷെ...

  ReplyDelete
 3. ഡിജിറ്റല്‍ ലോകത്തെ മഹാമാന്ത്രികാ ഇത് കൊള്ളാലോ.
  മായാവിയുമായി ഒരു അഭിമുഖം ശര്യാക്കിത്തരാം

  ReplyDelete
 4. ഹ ഹ അണ്ണാ നമിച്ച്... കിക്കിടു..

  ReplyDelete
 5. ഇത് കൊള്ളാല്ലോ കുമ്പിടി സ്വാമികളെ ! :)

  ReplyDelete
 6. ഓൺലൈൻ സിഹ്റ് വേണം ഈ ബ്ലോഗിന് വേണ്ടിയ

  മച്ചാനെ കല്‍ക്കിട്ടൊ
  ഇത് സമ്പവം രസ്സായി

  ReplyDelete
 7. തകർപ്പനായിട്ടുണ്ട് മച്ചാ... മുറ്റ് കോമഡി. കൊള്ളാം... :D

  ReplyDelete
 8. രണ്ടു യന്ത്രം ഒന്നിചെടുതാല്‍ ... വല്ല ഡിസ്കൌണ്ടും ഉണ്ടാവുമോ..ഹ ഹ ..

  ReplyDelete

എന്തെങ്കിലും ഒരു അഭിപ്രായിയേച്ചും പോയാ മതി...!!!!!